I. BÓNG TẬP

TÊN HÀNG HÓA CHI TIẾT ĐVT
Bóng tập trên thảm Gói 100 bóng Gói
Bóng tập trên thảm giờ vàng Gói 150 bóng từ 6h - 14h từ thứ 2 đến thứ 6 Gói
Bóng tập trên cỏ thật Gói 100 bóng Gói
Bóng tập trên cỏ thật giờ vàng Gói 150 bóng từ 6h -14h từ thứ 2 đến thứ 6 Gói

II. SHORTGAME

TÊN GÓI  CHI TIẾT  ĐVT
Pha 3 thuê 3 hố Cho 1 người đánh 3 hố Người
Gói 9 hố Cho 1 người đánh 9 hố Người
Cho 2 người đánh 9 hố Người
Cho 3 - 4 người đánh 9 hố Người

II. SHORTGAME

TÊN GÓI  CHI TIẾT  ĐVT
Pha 3 thuê 3 hố Cho 1 người đánh 3 hố Người
Gói 9 hố Cho 1 người đánh 9 hố Người
Cho 2 người đánh 9 hố Người
Cho 3 - 4 người đánh 9 hố Người

III. THẺ MEMBER

TÊN MEMBER CHI TIẾT  ĐVT
Member Silver Gói 3 tháng cho sân tập bóng trên thảm và 1 lần đánh 9 hố trên Shortgame Gói
Member Gold Gói 12 tháng cho sân tập bóng trên thảm và 5 lần đánh 9 hố trên Shortgame Gói
Member VIP Gói 12 tháng bao gồm tất cả các khu vực trên sân Golf Gói

IV. GÓI HLV

TÊN GÓI  CHI TIẾT  ĐVT
Huấn luyện viên Thuê theo giờ Giờ
Gói 20 buổi Cho 1 học viên (1 giờ học) Gói
Cho 2 học viên (1 tiếng 40') Gói
Cho 3 học viên ( 2 tiếng 15') Gói
Cho 4 học viên (3 tiếng) Gói
Gói 20 buổi Golf KID Cho 4 học viên Gói
Cho 8 học viên Gói

IV. GÓI HLV

TÊN GÓI  CHI TIẾT  ĐVT
Huấn luyện viên Thuê theo giờ Giờ
Gói 20 buổi Cho 1 học viên (1 giờ học) Gói
Cho 2 học viên (1 tiếng 40') Gói
Cho 3 học viên ( 2 tiếng 15') Gói
Cho 4 học viên (3 tiếng) Gói
Gói 20 buổi Golf KID Cho 4 học viên Gói
Cho 8 học viên Gói